دقیقا از لحظه ای که یک ایده به ذهنتان خطور میکند که موجب راه اندازی تجارتتان میشود.یعنی همان زمان که ایده خود را روی کاغذ ترسیم میکنید باید یک مشاور مالی درکنارتان باشد تا افکار تجاری شمارا شفاف تر و بهینه تر کند.تا کنارشما کمک کند بهتر و راحت تر تصمیم بگیرد.