اصلاح یک سیستم کاری نیازمند صرف وقت و تجربه و تخصص لازم برای کاهش زمان و خطاهای پروسه اصلاح است که با توجه به مشغولیت مدیران از توان آن ها خارج است. چه بسا اگر امکان آن فراهم بود مجموعه به این سمت هدایت نشده بود. با رفع این مسئولیت از مدیریت، شما امکان صرف وقت و انرژی خود برای پیشرفت بیشتر کسب و کارتان را خواهید داشت.